Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gratangen og kommunereformen

Kjetil Lie, Audun Thorstensen, Ole Sverre Lund, Per Kristian Roko Kallager


Utredet fordeler og ulemper for Gratangen kommune ved å inngå i gitte kommunesammenslåinger og alternativet med å fortsette som egen kommune.