Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonale satser til private barnehager i 2016

 

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser for 2016 etter ny forskrift av 09.10.2015. Beregningen erstatter den som er presentert i TF-rapport nr. 353 og som var basert på tidligere forskrift. Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.