Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Halsa kommune. Kan Halsa bestå som egen kommune?

 

Telemarksforsking har vurdert om Halsa kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som andre utredninger om 0-alternativet.