Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Norsk idrettsindeks 2015. Resultater for Lørenskog kommune