Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunestruktur i Vest-Telemark

Utgreiing av aktuelle alternativ


Utgreiinga ser på aktuelle kommunestrukturalternativ i Vest-Telemark, samt alternativet med å vidareføre dagens kommunestruktur i kombinasjon med ytterlegare interkommunalt samarbeid. Samla sett omfattar utgreiinga seks kommunar. Desse er Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje.