Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Meldal kommune

Kan Meldal bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har på oppdrag fra Meldal kommune sett på fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune i lys av målene i kommunereformen.