Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Agdenes kommune

Kan Agdenes bestå som egen kommune?


Telemarksforsking har på oppdrag fra Agdenes kommune sett på fordeler og ulemper med å fortsette som egen kommune i lys av målene i kommunereformen.