Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereformen og Averøy kommune

Kan Averøy bestå som egen kommune?