Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Resultater fra NM i kunstløft

Evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015


Norsk kulturråd utlyste i november 2014 et oppdrag om å evaluere Kunstløftets andre periode, 2012–2015. Telemarksforsking ble tildelt oppdraget, og denne rapporten er resultatet av evalueringen. Evalueringen er en vurdering av Kunstløftets relevans for barn og unge sett i lys av samfunnsendringer og -utfordringer. Evalueringen vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap og, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

Rapporten kan leses her.