Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Konsekvensar av samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad

 

Utgreiinga av konsekvensar av ei samanslåing av Balestrand, Høyanger og Hyllestad kommunar utgjer eit supplement til ei utreiing som Telemarksforsking har gjennomført på oppdrag frå Sogn regionråd. Balestrand og Høyanger er ein del av denne utgreiinga, men ikkje Hyllestad. Det har vore eit mål å gjennomføre utgreiinga for Balestrand, Høyanger og Hyllestad etter same mal som utgreiinga for Sogn regionråd. Dette for å få eit best mogleg samanlikningsgrunnlag.