Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kommunereforma og Aurland kommune

Fordelar og ulemper ved å halde fram som eigen kommune


Denne utgreiinga ser på fordelar og ulemper for Aurland ved å halde fram som eigen kommune i lys av måla i kommunereforma.