Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional analyse for Vest-Telemark 2015

Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier


I notatet gis en beskrivelse av utviklingen i Vest-Telemark med hensyn til befolkning, arbeidsplasser, næringsutvikling og attraktivitet. Til slutt er det utarbeidet scenarier for utvikling av folketall og arbeidsplasser i Vest-Telemark.