Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager 2014

 

Denne rapporten presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2014. Tilsvarende analyser har vært gjort årlig siden 2001, hvor Telemarksforsking har hatt oppdraget fra og med 2010-årgangen. Denne rapporten er del av et treårig prosjekt som avsluttes våren 2017.