Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Vågan kommune

Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune


Telemarksforsking har på oppdrag fra Vågan kommune sett på fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune i lys av målene i kommunereformen.