Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Osterøy og kommunereforma

 

Utredet fordeler og ulemper for Osterøy kommune ved å inngå i gitte kommunesammenslåinger og alternativet med å fortsette som egen kommune.