Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag

 

Utredningen omfatter en evaluering av alle interkommunale samarbeid om barnevern som kommunene i Sør-Trøndelag er med i. Siden 2003 har 20 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag inngått interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet. Disse er organisert i 7 interkommunale barneverntjenester som består av fra 2 til 7 samarbeidende kommuner. Samlet sett omfatter de sju samarbeidene 25 kommuner, fordi fire kommuner i Nord-Trøndelag og én i Hedmark også er med.

Formålet har bl.a. vært å få et godt grunnlag for kunnskapsbaserte prosesser og beslutninger ved etablering og drift av barneverntjenester, og å bidra til forståelse av utfordringer og suksesskriterier en interkommunal barneverntjeneste står overfor. I den forbindelse har det også vært er formål at evalueringen skal bidra til videreutvikling og forbedring av eksisterende interkommunale barneverntjenester, og at resultatet kan være av relevans for kommuner som vurderer kommunesammenslåing.  

Rapporten inneholder en gjennomgang av de interkommunale barneverntjenestene hver for seg, og en sammenfattende analyse på tvers av de ulike tjenestene.