Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fordelar og ulemper med vidareføring av Høyanger som eigen kommune

 

Notatet omfattar ei kortfatta samanstilling av fordelar og ulemper med å vidareføre Høyanger som eigen kommune.