Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kultur for å delta

Kulturbruk og kulturarbeid blant barn og unge i Drammen


Med denne rapporten presenteres resultatene fra et flerårig forskningsprosjekt, med den fulle tittelen Kultur for å delta: Kulturell opplevelse og deltagelse som kilde til utvikling og integrering. Siden januar 2013 har vi i Telemarksforsking arbeidet sammen med Interkultur i Drammen kommune og Creativity, Culture and Education (CCE) i dette prosjektet. Prosjektet har vært finansiert av det regionale forskningsfondet Oslofjordfondet.

Prosjektet har hatt flere formål. Det viktigste formålet har vært å undersøke mønstre for kulturell deltagelse blant barn og unge i Drammen, samt se nærmere på hvordan man kan arbeide med å påvirke disse mønstrene. Et annet formål har vært å se kunnskapsprosessene i prosjektet med et utenfrablikk. I Kultur for å delta har det vært et poeng fra starten at kommunen og forskerne skal arbeide sammen i å utvikle relevant kunnskap, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte har vært et eget tema for prosjektet.