Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gjemnes kommune

Oppsummerende notat kommunereformen