Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Scenarier for Fyresdal

Hva er konsekvensene av et tap på 40 arbeidsplasser