Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Gode grep på veien til ny kommune

Erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger


Hovedformålet med denne utredningen har vært å synliggjøre og oppsummere prosesser og gode grep som er blitt foretatt i tidligere kommunesammenslåinger med tanke på læring og kunnskapsoverføring til fremtidige sammenslåinger. Det har blitt hentet inn ny informasjon fra sammenslåingen av Mosvik og Inderøy, Harstad og Bjarkøy og den pågående sammenslåingen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke. Samlet sett er det sammenstilt erfaringer fra åtte sammenslåingsprosesser:
 • Våle og Ramnes (Re 2002)
 • Bodø og Skjerstad (Bodø 2005)
 • Ølen og Vindafjord (Vindafjord 2006)
 • Aure og Tustna (Aure 2006)
 • Kristiansund og Frei (Kristiansund 2008)
 • Mosvik og Inderøy (Inderøy 2012)
 • Harstad og Bjarkøy (Harstad 2013)
 • Sandefjord, Andebu og Stokke (Sandefjord 2017)
 
I forbindelse med kartleggingsarbeidet har det vært lagt vekt på å framskaffe informasjon om følgende temaer:
 • Prosjektorganisering
 • Utarbeiding av styringsdokumenter
 • Arbeidsgiveransvar i omstillingsprosesser
 • Samkjøring av IKT-systemer
 • Arkiv
 • Plan for gevinstrealisering som følge av sammenslåingen
 • Informasjon til innbyggerne
 • Bygging av felles kultur og identitet