Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Løft for framtiden

Et foresight-prosjekt for næringsutvikling i Gjøvikregionen