Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionalpark Norefjell?

En forstudie med mulighetsanalyse og forslag til videre arbeid


Region Midt-Buskerud har mye samhandling, noe som gir et stort potensiale for å få til brei verdiskaping, basert på lokale ressurser og særpreg. Det er likevel vanskelig å finne en felles identitet i regionen, noe som gjør at fundamentet for en regionalpark, slik den normalt defineres her i landet, er svakt. Regionrådet kan likevel ta en tydelig rolle som regional utviklingsaktør ved å bygge på prinsippene mange regionalparker bygger på, knyttet til langsiktige samarbeidsavtaler (charter) med næringsliv, frivillighet og FoU.