Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Exploring Preferences and Non-use Values for Hidden Archaeological Artefacts – a case from Denmark