Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikk og kulturproduksjon. Kapittel 38

 

Generell oversikt over norsk kulturpolitikk.