Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikk og sosiologi

 

Innførings-/redaktørartikkel i særnummer av tidsskriftet om kulturpolitikk