Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Musikk + kirke = kirkemusikk

 

Innledningskapittel i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".