Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Visjoner og realiteter: Kirkemusikken i den norske kirke

 

Kapittel 4 i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".