Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Salme ved reisens slutt: En avslutning

 

Kapittel 6 i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".