Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kirkemusikerne: Mellom frihet og formalisering

 

Kapittel 3 i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".