Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fornying og tradisjon: Kirkemusikken i kulturpolitikken

 

Kapittel 5 i boka "En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet".