Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kartlegging og analyse av ressursbruk og prioriteringer

Telemark fylkeskommune


Kartlegging av ressursbruk/utgiftsnivå innenfor ulike tjenesteområder i Telemark fylkeskommune.