Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Drift- og ressurskartlegging i Sokndal kommune

Organisasjonsgjennomgang


Gjennomført en kartlegging av drift og organisering i kommunen, som munnet ut i presentasjon av en "menyliste" for omstillings- og effektiviseringstiltak.