Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring

Grasrotbyråkratiets historisk-politiske forankring

 

Denne artikkelen gir et omriss av de historiske og politiske kreftene som har formet velferdsstatens tjenere, og hensikten er å bidra til forståelse for grasrotbyråkratiets opphav og rolle. I artikkelen diskuteres rettstradisjonens betydning for utvikling av byråkratisk kompetanse og innstilling i lokaldemokratiet. Dette ses i sammenheng med grasrotprofesjonenes evne til å skape tillit til tjenestene blant befolkningen.