Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemat

 

Andelslandbruk – hvorfor vokser dette fenomenet så raskt, og i hvilken grad kan det bidra til en bærekraftig omstilling i matvaresystemet? Artikkelen belyser dette ved å studere verdier og motivasjoner for å delta i andelslandbruk. Videre blir det i artikkelen drøftet hvorvidt andelslandbruk er en modell for produksjon, omsetning og kommunikasjon at matvarer som har potensiale til å vise vei for en bærekraftig omstilling i matvaresystemet. Artikkelen er basert på funn fra et prosjekt om de første 7 andelsgårdene i Norge.

Her er artikkelen.