Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionstruktur på Nordmøre

 

Det er flere bo- og arbeidsmarkedsregioner på Nordmøre. Hovedvekten av hverdagsregionene er dannet etter disse. Samtidig er det også tydelig at det er en interaksjon på tvers av de ulike hverdagsregionene. Med unntak av Gjemnes, og til en viss grad Sunndal, Aure og Rindal, binder Nordmøre mer eller mindre disse sammen. For de tre sistnevnte kommunene er situasjonen noe tvetydig i og med at samtlige kommuner er med i en BA-region i eget fylke, hører under samme tingrett og sogner til Nordmøreprostier, men har betydelig pendling ut og inn av regionen. Allikevel vil Sunndal og Aure som egne BA-regioner i Nordmøre, samt den store tilhørigheten til regionen, trolig plassere dem som en «naturlig» del av Nordmøre. Rindal har en svakere tilhørighet til Nordmøre og Møre og Romsdal, hører under Sør-Trøndelag idrettskrets, og har en tett interaksjon med nabofylket. Samtidig hører kommunen under BA-region Surnadal på Nordmøre. Disse motstridende faktorene gjør kommunen vanskeligere å plassere i bare en hverdagsregion.

Nordmøre utgjør med dette en passende overordnede region for de fleste kommunene, samtidig som både Gjemnes og Sunndal ser en del mot Romsdal, samt at Aure har en viss kontakt med Trøndelag. Det samme kan også sies om Rindal. Hverdagsregionene på Nordmøre omfatter dermed ikke i like stor grad alle kommunene. Allikevel har alle kommunene en viss form for tilknytning til Nordmørsregionen. Dette er sett ut i fra pendlingen, BA-regionene (bo, arbeidsmarked, tjenester, fritidssysler, etc.), idrettskretsene, domstolene, prostiene og/eller tilhørigheten.