Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Deling av Tysfjord kommune?

Fakta og konsekvenser


Utredningen belyser konsekvenser av en eventuell deling av Tysfjord kommune. I tillegg inneholder utredningen resultatene fra en innbyggerundersøkelse hvor deling av kommunen stod sentralt.