Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturrikets tilstand 2015

Konferanserapport


Konferanserapport fra konferansen Kulturrikets tilstand 2015, med temaet Kultur og penger.