Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturarv i Vestfold

Effektivisert kulturminneforvaltning for regionen


Denne rapporten handler om regional kulturminneforvaltning i Vestfold og hvordan denne kan effektiviseres. Rapporten er utar-beidet som et samarbeid mellom Telemarksforsking og Vestfold fylkeskommune, fordi det trengs mer kunnskap om hvordan kulturminneforvaltningen fungerer, hva som er effekten av praksisen som føres og hvordan sektoren kan fornyes.