Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer

 

Prosjektet ser på utfordringer og muligheter knyttet til regional planlegging, og hvordan regional planlegging kan styrkes for å bedre løse kommuneoverskridende arealutfordringer.