Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa

 

Studien ser på i hvilken grad og hvordan elementer fra metoden Urban Living Lab (ULL) brukes i byutviklingssammenheng i Norge, og med illustrerende eksempler fra tre europeiske byer. I rapporten belyses formål og tilnærming, finansiering og organisering, gjennomføring og samhandling, resultater, samt hva som regnes for å være sentrale drivere, suksessfaktorer og hindringer for en velfungerende ULL.