Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Fordelar og ulemper med interkommunalt samarbeid om landbruk i Vest-Telemark

 

Utreiinga ser på fordelar og ulemper med interkommunalt samarbeid innanfor landbruk i Vest-Telemark og er ein del av eit større prosjekt som har til hensikt å styrke det interkommunale samarbeidet i regionen.