Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kostnader i barnehager 2015

 

Enhetskostnadene i kommunale barnehager har ikke økt fra 2014 til 2015, mens kostnadene i ordinære ikkekommunale barnehager har økt med 5,4 %. Kostnadsforskjellen mellom disse er nå kun 3,7 % av det kommunale kostnadsnivået. Særlig har pensjonsutgiftene nærmet seg veldig. Antall plasser i kommunale barnehager minker mens den privateide delen av sektoren øker. Totale kostnader i sektoren anslås til 49,0 mrd. kr. Temakapittelet omhandler hvordan inntektsvariasjon blant private barnehager påvirker disponeringen mellom driftsutgifter og overskudd.