Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Evaluering av ordning med behovsprøvd gratis barnehage

 

Deloitte og Telemarksforsking har på oppdrag fra Drammen kommune gjennomført en evaluering av ordningen med gratis barnehage i kommunen. Drammen kommune endret 1. oktober 2014 sin eksisterende ordning med gratis kjernetid i barnehage til familier som bodde på spesifikke adresser i Drammen kommune, til å bli en ordning med behovsprøvd gratis barnehage for alle barn i familier i kommunen der husholdningen har en samlet inntekt under en gitt terskelverdi.