Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kulturpolitikk

Organisering, legitimering og praksis


Generell forskningsbasert oversiktsbok/monografi om kulturpolitikk - med stor vekt på komparative perspektiver.