Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Oppfølgingsrapport – Vega barne- og ungdomsskole

 

Utredningen er oppfølging av et oppdrag som Telemarksforsking gjennomførte i 2012, den gang på et noe bredere område. Vi kommer med forslag til tiltak som skal innebære en mer kostnadseffektiv drift, bedre samhandling og oppfølging samt klarere ansvarsroller og arbeidsfordeling.