Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kunsthallene i Norge

 

I denne rapporten undersøkes kunsthallene i Norge og deres plass i det norske kunstfeltet. Kunsthallene er en ny type
kunstinstitusjon i Norge, der de første ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet. Siden den tid har det blitt etablert
en rekke kunsthaller av ulik størrelse i Norge, og stadig kommer det flere. Undersøkelsen viser at kunsthallene har
etablert seg som en sentral arena innenfor samtidskunstfeltet med tydelige og avgrensede funksjoner både for kunsten,
kunstnerne, kuratorene og publikum. Samtidig ligger det til kunsthallenes natur å være åpne og utforskende, på
den måten utfordrer de synet på hva som er kunst, hvem som kan være kunstnere, hvordan kunst kan vises og hvor
den kan vises