Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Nasjonale satser til private barnehager i 2018

 

Notatet presenterer beregning av nasjonale satser til private barnehager for 2018 etter forskrift av 09.10.2015.
Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter de
endelige satsene.