Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Kvinner med drikkebeger

 

I denne artikkelen undersøker jeg et avgrenset gjenstandsmateriale fra vikingtid, nemlig avbildninger av kvinner som holder drikkebeger. Disse er vanligvis tolket som valkyrjer i forskningslitteraturen. I artikkelen argumenterer jeg for at denne tolkningen er for enkel, og at det må anlegges en mer dynamisk fortolkningsmodell for å få fram hvordan dette materialet viser til flere sider ved vikingtidens religion og samfunn.