Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

 

I forbindelse med at Bø og Sauherad kommune har vedtatt å slå seg sammen fra 1.1.2020, har Sauherad kommune søkt om utredning av grensejustering mot Notodden kommune. Utredningen ser på konsekvenser av en eventuell grensejustering i Hjuksebø-området.